Fanomezana mahasoa ho an'ny lehilahy. Fanomezana tany am-boalohany ho an'ny lehilahy